Korisnički servis: Registrujte se
1024x260_monte.png

Montenomaks C&L

Kompanija Montenomaks C&L, jedna od kompanija koje posluju u okviru Nelt Grupe, nalazi se među liderima u oblasti logistike i špedicije u Crnoj Gori.
 
Sa sedištem u Danilovgradu, Montenomaks C&L broji oko 140 zaposlenih u 12 poslovnica širom Crne Gore, što je, uz saradnju sa 4.000 aktivnih klijenata kompaniji obezbedilo jednu od vodećih pozicija.
 
Od trenutka osnivanja, 1999. godine, Montenomaks C&L ima kontinuiran razvoj, koji se kretao u pravcu zaokruživanja usluge i postizanja svetski priznatih standarda. Danas kompanija pruža kompletnu logističku uslugu: od međunarodnog transporta, regulisanja carinskih dokumenata, skladištenja, manipulacije robom, sve do isporuke krajnjem korisniku. Zahvaljujući proverenim saradnicima u ovom poslu, kompanijske operacije obuhvataju područje cele Evrope. 
 
Investicijom u moderan Distributivno logistički centar 2011. godine, uz vrhunski komunikacioni sistem implementiran u njegovo rukovođenje, zaokružena je usluga i omogućena njena prilagodljivost specifičnim korisničkim potrebama. Izgrađen po ugledu na centre evropskih partnera, Distributivno logistički centar se prostire na površini od 12.000 m2, sa skladišnim prostorom od 3.000 m2, a opremljen je savremenim PAL RACK sistemom kapaciteta preko 3.000 paletnih mesta, kao i blok lagerom namenjenim nepaletizovanoj robi.
 
Pored usluga organizacije međunarodnog transporta, skladišno logističkih poslova i carinskog posredovanja,  Montenomaks C&L nudi i usluge kurirske službe, MAKSEXPRESS na teritoriji cele Crne Gore.
 
Poslovanje kompanije je usklađeno sa zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, kao i HACCP sistemom koji je implementiran u procese skladištenja i distribucije robe. Svojevrsnu potvrdu kvaliteta usluge predstavlja i individualno članstvo u  međunarodnim udruženjima IATA i FIATA.
 

Montenomaks Control & Logistics 

Ćurilac bb, 81410 Danilovgrad, Crna Gora
Tel: + 382 77 200 005
Fax: +382 77 200 009