Dečiji dan u Neltu

U nedelju 25.08.2013. u CDC Dobanovci održan je prvi Dečiji dan. To je bila prilika…

Ovaj template nedostaje (template sa imenom "a:1:{i:0;s:11:"module_copy";}" bi trebao da bude u folderu teme unutar "backend_stuff/acf/module_views/" foldera).
Molim te konfiguriši ACF polja ispravno.