Drugi sastanak menadžera Nelt grupe

U sedištu kompanije Nelt, u petak 17.05.2013 godine održan je II godišnji sastanak menadžera Nelt…

Ovaj template nedostaje (template sa imenom "a:1:{i:0;s:11:"module_copy";}" bi trebao da bude u folderu teme unutar "backend_stuff/acf/module_views/" foldera).
Molim te konfiguriši ACF polja ispravno.