Nelt dobitnik zahvalnice Fakulteta primenjenih umetnosti

Na svečanoj proslavi 65 godina od osnivanja Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta u Beogradu, održanog u…

Ovaj template nedostaje (template sa imenom "a:1:{i:0;s:11:"module_copy";}" bi trebao da bude u folderu teme unutar "backend_stuff/acf/module_views/" foldera).
Molim te konfiguriši ACF polja ispravno.