Nelt na konferenciji ,,Effective Finance and Treasury in Africa“ u Londonu

Konferencija ,,Effective Finance and Treasury in Africa“ u organizaciji EuroFinance i časopisa The Economist održana…

Ovaj template nedostaje (template sa imenom "a:1:{i:0;s:11:"module_copy";}" bi trebao da bude u folderu teme unutar "backend_stuff/acf/module_views/" foldera).
Molim te konfiguriši ACF polja ispravno.