NELT Educational Program introduced at Kultura, koncepti i upravljanje promenama (Culture, Concepts, and Change Management) conference

Kultura, koncepti i upravljanje promenama (Culture, Concepts, and Change Management) conference organized by the Creative…

Ovaj template nedostaje (template sa imenom "a:1:{i:0;s:11:"module_copy";}" bi trebao da bude u folderu teme unutar "backend_stuff/acf/module_views/" foldera).
Molim te konfiguriši ACF polja ispravno.