Dobar start

Dobar start je plaćeni program pokrenut 2015. sa ciljem da mladim, uspešnim i ambicioznim studentima i diplomcima omogući da razvijaju poslovne veštine i da se specijalizuju za rad na pozicijama u oblasti Key Account Management-a. Program obuhvata rad na različitim pozicijama u okviru sektora prodaje, rad sa mentorima, učešće u treninzima i radionicama. Upoznajući se sa različitim nivoima organizacije, polaznici šest meseci uče o specifičnosti svake pojedinačne pozicije, dobijaju priliku da se usavršavaju na poziciji koja je predmet njihovog interesovanja i stiču širu sliku o ukupnom funkcionisanju prodaje u velikom poslovnom sistemu. Do sada je, nakon završenog programa, više od 90 odsto učesnika dobilo priliku za stalno zaposlenje u našoj kompaniji i danas su deo Neltovog prodajnog tima.

NOVO: Pročitajte blog na našem sajtu: „Pet mitova o Dobrom startu“