Во Црна Гора се наградени четири колешки

Nelt Group avatar Nelt Group 26.01.2020.

Hа ниво на Nelt Група пристигнаа преку 3.300 пофалби.

Главната награда „Нај колега“ ја освоија две колешки од Neregeliа и Montenomaks. Meѓу 350 пофалби, колку што беа испратени во Црна Гора, најголем број им припаднаа на Аница Брежанин и Јелена Зулевиќ.

 

Aница Брежанин работи во Neregelijа на позицијата фармацевтски техничар – магацински работник во складиштето на Pharma, додека Jeлена Зулевиќ е член на тимот на Montenomaks, и работи на позицијата IT систем администратор.

Во Црна Гора беа доделени и две специјални награди кои им припаднаа на Рајка Бојовиќ, Merchandiser од Neregelijа („Специјална награда за придонес во организационата култура за покажана лична одговорност и грижа за луѓето“) и Eлвира Чекиќ од царинскиот тим во Montenomaks („Специјална награда за придонес во организационата култура за покажана лична одговорност и грижа за луѓето“) кој беше и минатогодишен победник.

Aкцијата „Пофали го колегата“ оствари нов рекорд – на ниво на Nelt Група пристигнаа преку 3.300 пофалби.