Дистрибуција на производите на Kраш на неколку пазари

Nelt avatar Nelt 01.04.2021.

Kомпанијата Kraš основана e 1950 година, и денес е најголем производител на слатки.

Nelt своето дистрибутерско портфолио го прошири со нови производи, остварувајќи партнерство со една од најголемите кондиторски компании во регионот – Kraš ГрупаДистрибуцијата започна на територија на Србија, Бих, Црна Гора и Албанија.

Нашата компанија D Way во Србија е на пат производите од новиот принципал да ги внесе во сите key-account купувачи, a пред сè DIS, Štampа и Gomex, каде што Kraš никогаш не бил присутен.

Во Nelt БиХ со преземањето на дистрибуцијата од Kraš станавме неприкосновен лидер во категоријата кондиторски производи на тој пазар.

Покрај овие два пазари, започнавме и со дистрибуција на Kraš на пазарот на Црна Гора и Албанија, оправдувајќи ја уште еднаш нашата регионална лидерска позиција преку реална стратегија на соработка со принципалите на неколку пазари во исто време.

Компанијата Kraš основана e 1950 година, и денес е најголем производител на слатки во регионот со 5 фабрики и околу 2.500 вработени.