Добитници од наградната игра во Веро маркетите

Nelt avatar Nelt 11.05.2020.

„ Големо пролетно чистење “

Во периодот од 20.0320.04.2020г беше спроведена наградната игра Време е за пролетно чистењево Веро маркетите. Извлекувањето се одржа на 08.05.2020г во 12ч во Веро Џамбо.

Во продолжение листа на добитници:

Име и презиме Град Награда
Сихана Небиу Скопје iRobot Roomba 691
Валмир Азири Тетово iRobot Roomba 691
Александар Костовски Скопје Mашина за садови BEKO
Јане Илиевски Скопје Mашина за садови BEKO
Ива Грамбозов-Тихонова Скопје Mашина за садови BEKO
Никола Крстаноски Битола Mашина за садови BEKO
Елена Зарапчиева Скопје Mашина за садови BEKO
Олга Јанкоска Гостивар Веро ваучер во износ од 3000 ден
Тамара Титиева Скопје Веро ваучер во износ од 3000 ден
Маре Богева Мицовска Скопје Веро ваучер во износ од 3000 ден
Христина Петрушевска Скопје Веро ваучер во износ од 3000 ден
Фатима Рахмани Скопје Веро ваучер во износ од 3000 ден
Мехмет Сулејмани Teтово Веро ваучер во износ од 3000 ден
Петар Спировски Скопје Веро ваучер во износ од 3000 ден
Мишко Караџоски Скопје Веро ваучер во износ од 3000 ден
Петко Пеливаноски Скопје Веро ваучер во износ од 3000 ден
Стојадин Трниниќ Скопје Веро ваучер во износ од 3000 ден