Наградна игра

Nelt avatar Nelt 24.03.2021.

“Пролетно чистење на домот со брендовите на кои им верувате. Повторно наградуваме!”

Наградната игра ќе трае во периодот од 25-ти Март 2021 до 25-ти Април 2021.

Извлекувањето ќе се одржи на 11-ти Мај 2021.

Официјалните правила за наградната игра може да ги прочитате на линкот во продолжение ЛИНK.