Шапоњиќ на Копаоник бизнис форумот: „Укинување на бариерите за ефикасност на работењето“

Nelt Group avatar Nelt Group 28.05.2021.

Српската економија како домаќин – перспективи на инвеститорот

Небојша Шапоњиќ, еден од основачите на Nelt, во среда, на 26 мај, учествуваше на панелот Копаоник бизнис форум „Српската економија како домаќин – перспективи на инвеститорот“, посветен на деловните услови и инвестициите.

Се разговараше за неискористените важни потенцијали на кои би можела да се потпре Република Србија во својата економска развојна стратегија, за ставовите и искуствата на лидерите на најуспешните корпорации на нашите простори, како и за инвестициската клима во Србија.

Наведувајќи ја важноста на правниот систем и транспарентноста во работењето, Небојша укажа и на големото влијание кое го имаат бариерите на границите на транспортот и ефикасноста на работењето. „Постојано се инсистира на тоа Србија да се ускладува со ЕУ, да отвора поглавја, но имаме проблеми кога излегуваме во земјите на ЕУ или во регионот. На пример во БиХ, за да регистрирате дел детска храна, потребни се 12 регистрации на различни нивоа на управата, три до шест месеци и многу пари. Што се однесува до ЕУ, погледајте ги само колоните камиони на границите со Хрватска и Унгарија. Тоа не е поради нашата страна, ние сме ускладени“, рече Шапоњиќ.

Покрај основачот на Nelt, на панелот дискутираа и претставниците на MK group, Raiffeisen банка, Aмериканската трговска комора, JBAS (Јапонска Бизнис Алијанса на Србија) и Клубот на Стопанственици, а панелот го модерираше Душан Томиќ, од компанијата Ernst & Young.