Duracell ве наградува

Nelt avatar Nelt 22.12.2020.

Наградна игра

Наградната игра ќе трае во периодот од 21-ви Декември 2020 до 21-ви Јануари 2021. Извлекувањето ќе се одржи на 3-ти Февруари 2021.

Официјалните правила за наградната игра може да ги прочитате на линкот во продолжение линк.

За да учествува во наградната игра, секое заинтересирано полнолетно физичко лице кое има право да учествува во оваа наградна игра треба да купи за време на наградната игра, во маркетите на КИТ-ГО на територија на целата држава, било кој од производите од брендот Duracell. Учесникот, по купувањето на производот, треба да ја достави фискалната сметка во видливо обележана кутија поставена во секое продажно место на КИТ-ГО маркетите, заедно со своите лични податоци (име, презиме, адреса и контакт телефон) запишани на самата фискална сметка.

Фискалните сметки се доставуваат најдоцна до 21-ви Јануари 2021 година, истиот календарски ден. На 3-ти Февруари од сите продажни места ќе се достават во маркетот КИТ-ГО Сењак, Штип каде ќе се одвива извлекувањето и сите собрани фискални сметки ќе се соберат во една кутија