Logic – Нелт на конференцијата

Nelt logistics avatar Nelt logistics 24.05.2019.

На четвртата меѓународна конференција LOGIC, што се одржа на 24 мај на Факултетот за транспорт во Белград, Предраг Савиќ, менаџер на оперативната извонредност на Нелта, го претстави проектот „Дигитална испорака“.

Конференцијата LOGIC е во организација на Одделот за логистика на Факултетот за транспорт, заедно со партнерски компании од областа на логистиката, синџирот на снабдување, транспортот, шпедицијата, трговијата, производството, осигурувањето и услугите.

Целта е да се поврзат логистичката практика, образованието и академското истражување.