Наградна игра “Always се грижи за вас”

Nelt avatar Nelt 12.01.2021.

Наградната игра ќе трае во периодот од 13-ти Јануари 2021 до 14-ти Февруари 2021.

За да учествува во наградната игра, секое заинтересирано полнолетно физичко лице кое има право да учествува во оваа наградна игра, треба да купи за време на наградната игра, во маркетите на КИТ-ГО на територија на целата држава, било кој од производите од брендовите Always и Discreet.

Учесникот треба да ја достави фискалната сметка во видливо обележана кутија поставена во секое продажно место на КИТ-ГО маркетите, заедно со своите лични податоци (име, презиме, адреса и контакт телефон) запишани на самата фискална сметка.

Официјалните правила за наградната игра може да ги прочитате на линкот.

Извлекувањето ќе се одржи на 1-ви Март 2021.