Вести

Позитивни резултати од рециклажата

Nelt avatar Nelt 24.01.2020.

Во Nelt секојдневно се собира амбалажен отпад.

Најнови вести

Нај колеги во Босна и Херцеговина за 2019 година

Добитници од наградната игра „FAIRY ВЕ НАГРАДУВА“

Nelt avatar Nelt CSR 27.12.2019.

Сертификат за придонес во намалувањето на емисијата на CO2

Nelt group avatar Nelt group CSR 18.12.2019.

Соработка меѓу Нелт Група и Економскиот факултет

Nelt group avatar Nelt group CSR 15.11.2019.