Вести

Соработка меѓу Нелт Група и Економскиот факултет

Nelt group avatar Nelt group 15.11.2019.

Компанијата Нелт додели награди на тројцата најдобри студенти кои денеска дипломираа.

Најнови вести

Нелт отвори нова хала за складирање во Источно Сараево

Интервју: Радован Радуловиќ, извршен директор на компанијата Монтеномакс

Montenomaks avatar Montenomaks Дистрибуција 18.07.2019.

Традиционална екскурзија за учесниците на Едукативната програма Нелт

Nelt avatar Nelt CSR, Дистрибуција 26.06.2019.