Press kit

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ:

Ве молиме при работата со нашиот прес материјал, да го имате во предвид следново: датотеките не можат да се употребат со цел правење на копии ниту пак на начин кој ја менува нивната содржина, датотеките не можат да се користат во неповрзани конекции или опкружување. Ве молиме секогаш цитирајте го НЕЛТ како извор. Ви благодариме на соработката.

Видео материјали

Nelt Promo – Регионален провајдер за логистички услуги

Долгогодишно искуство во давање на логистички услуги на клиентите од различни индустрии на Западниот Балкан.

Датотека за преземање

Nelt eдукативна програма – Ретроспективна генерација 4

На Nelt едукативната програма 4 учествуваа 23 студенти од 12 различни факултети од Белград и Нови Сад.

Датотека за преземање

Деловна трансформација на Nelt Групата

Постојаниот развој на работењето и комплексноста на Nelt организацијата отворија простор за промени во времетраење од две години.

Датотека за преземање

CSR Проект „10 од мермер“

Во соработка со Факултетот за применета уметност, беше реализиран проект во кој учествуваа студентите по вајарство.

Датотека за преземање