Nelt стана членка на Форумот за одговорно работење

Nelt avatar Nelt 04.06.2021.

Eдногласна одлука на постоечките членки на мрежа.

Работење кое води кон создавање на подобро опкружување за партнерите, вработените и пошироката социјална заедница.

Компанијата Nelt од Србија стана членка на Форумот за одговорно работење со едногласна одлука на постоечките членки на оваа мрежа.

Компанијата Nelt своето место во Форумот го доби благодарение на работењето кое води кон создавање на подобра средина за партнерите, вработените и за пошироката заедница.

Форумот за одговорно работење ги собира компаниите кои работат во согласност со принципите на одговорност, одржливост и етика и кои преку своето ангажирање придонесуваат за развој на општеството. Меѓу членките на мрежата на општествено одговорни компании се и  Nestlé Adriatic S, PepsiCo, Belgrade Airport, A1 Srbija, Atlantic Grupa, B92, Bambi, Banca Intesa, Coca-Cola HBC, Deloitte, Delhaize, Delta Holding, Direct media, Erste bank, IKEA, LIDL, Manpower Group, NIN, Nordeus, Represent Communications, Telekom Srbija, Telenor, UniCredit Banka, Victoria Group.