Добитници од наградната игра

Nelt avatar Nelt 29.04.2022.

“Пролетно чистење на домот со брендовите на кои им верувате. Повторно наградуваме!”

Во периодот од 17.03.-14.04.2022г беше спроведена наградната игра “Пролетно чистење на домот со брендовите на кои им верувате. Повторно наградуваме!” во Ramstore маркетите.

Извлекувањето се одржа на 27.04.2022г во 10:00ч во Ramstore Centar, Скопје.

 

Во продолжение листа на добитници:

 

Име и презиме Град Награда
Климентина Николоска Велес BEKO машинa за алишта
Александар Кедијоски Скопје BEKO машинa за алишта
Бесир Имери Гостивар BEKO машинa за алишта
Василка Поп Ѓорѓиева Скопје BEKO машинa за алишта
Љубица Ѓорѓиева Скопје BEKO машинa за садови
Александра Донска Скопје Рамстор вредносeн ваучер од 2000ден.
Зорица Наунова Скопје Рамстор вредносeн ваучер од 2000ден.
Билјана Ристоска Охрид Рамстор вредносeн ваучер од 2000ден.
Јана Постоловска Скопје Рамстор вредносeн ваучер од 2000ден.
Зоран Рочевски Скопје Рамстор вредносeн ваучер од 2000ден.
Мартина Крстевска Скопје Рамстор вредносeн ваучер од 2000ден.
Ристо Поповски Скопје Рамстор вредносeн ваучер од 2000ден.
Благоја Крстев Скопје Рамстор вредносeн ваучер од 2000ден.
Стефчо Ристоски Охрид Рамстор вредносeн ваучер од 2000ден.
Виолета Костадиновска Тетово Рамстор вредносeн ваучер од 2000ден.