Мислења во категоријата: Логистика

Jавен состанок за вработените во менаџментот на Нелт Група

Беа претставени новите вредности на нашата компанија.

više

Годишниот појадок со новинарите

Новинарите од дваесетина редакции имаа можност да ги дознаат работните активности.

više

Монтеномакс компанија во рамките на Нелт Група

Монтеномакс е нова компанија во рамките на Нелт Група.

više