Мислења обележани со: Вивалди Форум

Небојша Шапоњиќ на Пролетниот Вивалди Форум

Шапоњиќ учествуваше на двата најважни бизнис настани во Србија.

više