Мислења обележани со: Горан Церовина

Nelt повторно помеѓу „100 најголеми во БиХ“

Рангирањето е направено врз основа на завршните финансиски показатели, по приход, добивка и извоз.

više