Мислења обележани со: Конференцијата

Nestle го претстави проектот со Nelt Moзамбик

ESAR Дистрибутер Конференцијата

više

Kонференцијата „Модернизација на транспорт, логистика и транспортна инфраструктура“

Посебен акцент ставија на дигитализацијата во логистиката.

više