Мислења обележани со: логотип

Ново лого на Neoplanta за нови вкусови

Победник на наградниот конкурс е Душан Китановиќ.

više