Мислења обележани со: Монтеномакс

Интервју: Радован Радуловиќ, извршен директор на компанијата Монтеномакс

„Компанијата Монтеномакс, со посветеноста и континуираната работа на унапредување на своите услуги, од година во година постигнува сèподобри деловни резултати и гради препознатлив имиџ. Перципирани сме како компанија која претставува важна поддршка на сите клиенти во областа на логистиката, како во Црна Гора така и надвор од нејзините граници“, изјави за Весникот на Стопанската комора на Црна Гора Радован Радуловиќ, извршен директор на компанијата Монтеномакс.

više