Мислења обележани со: Најпосакуван работодавач

Nelt повторно меѓу топ 3 најпосакуваните работодавачи во БиХ

Осмо признание на Nelt за Најработодавач во областа на дистрибуцијата.

više