Мислења обележани со: Небојша Шапоњиќ и Ранко Сочанац

Небојша Шапоњиќ на Пролетниот Вивалди Форум

Шапоњиќ учествуваше на двата најважни бизнис настани во Србија.

više

На Ранко Сочанац и Небојша Шапоњиќ повелба на СЕС за исклучителност

Ранко Сочанац и Небојша Шапоњиќ препознаени се како алтруисти.

više

Jавен состанок за вработените во менаџментот на Нелт Група

Беа претставени новите вредности на нашата компанија.

više