Мислења обележани со: Посета

Young leaders in change

Учесниците од шестата генерација поблиску се запознаа со работата на компанијата преку одржани презентации, работилници…

više