Мислења обележани со: Светска здравствена организација

WHO – Светската здравствена организација е нов партнер на Nelt во БиХ

На листата на логистичките партнери на Nelt ѝ се придружува и WHO – Светска здравствена организација во Босна и Херцеговина.

više