Мислења обележани со: статус на овластен трговски субјект

На Montenomaks му е доделен статусот AEO

Црна Гора  на компанијата Montenomaks ѝ додели статус на овластен трговски субјект.

više