Мислења обележани со: Тим

Менаџмент Тим Билдинг на ниво на НЕЛТ Група традиционално одржан и оваа година

Околу 180 колешки и колеги од сите компании на Нелт групата учествуваа.

više