Мислења обележани со: Хендикеп

Нелт го поддржа Чеп фест во Белград

Одржа се семејната инклузивна манифестација “Чеп Фест” во организација на здружението Чеп за хендикеп.

više