Мислења обележани со: Aмбалажниот отпад

Позитивни резултати од рециклажата

Во Nelt секојдневно се собира амбалажен отпад.

više