Мислења обележани со: Anthony Godfrey

Nelt му беше домаќин на амбасадорот на САД

Aмбасадор на Соединетите Американски Држави во Србија го посети Nelt во Добановци.

više