Мислења обележани со: Oсновачите на Nelt

Небојша Шапоњиќ е нов член на УО на Стопанската комора на Србија

Визија за модернизација на коморниот систем и зајакнување на СКС.

više