Мислења обележани со: Onboarding

Отсега во Нелт „Ден за нововработени”

Полудневната програма е посветена на сите колешки и колеги кои тукушто се приклучуваат на Нелт.

više