efaktura u Neltu

Od 1. januara 2023. godine, naša kompanija počela je sa primenom novog rešenja za izdavanje i prijem faktura na tržištu Srbije, sa ciljem potpunog usklađivanja ovog segmenta poslovanja sa svim zahtevima koje propisuje Zakon o elektronskom fakturisanju.

Projekat digitalne dostavnice koju razvijamo i promovišemo na tržištu Srbije, u potpunosti podržava izmene koje nam Zakon o elektronskom fakturisanju donosi.

Q&A

Ovde preuzmite ključne informacije o eFakturi, izmenama koje sa sobom donosi i njihovom uticaju na svakodnevne transakcije.

Preuzmi PDF