Çertifikata e përsosmërisë së biznesit për Montenomaks

Montenomaks avatar Montenomaks 08.06.2020.

Sipas vlerësimit të Solvent Rating nga Mali i Zi, por në bazë të analizës të biznesit të deritanishëm dhe informimeve publikisht komplet të disponueshme për tre vitet e kaluara, kompania Montenomaks nga Danilovgradi përsëri kënaqi kriteret në fushën e suksesit dhe solventnosti, me të cilën u tregua si partneri më i qëndrueshëm, më i besueshmi dhe me një rekomandim shumë të lartë, si në tregun vendas, ashtu edhe në tregun e jashtëm.

Me vetë këtë, Montenomaks është fitues i Çertifikatës së artë të përsosmërisë së biznesit, e cila paraqet shkallën më të lartë të kompanisë, e cila për tre vjet me radhë ka rejtingun më të madh në biznes. Kjo mirënjëhje e përsosmërisë përcakton kualitetin shumvjeçar të biznesit dhe të punës sistematike, të cilat kompaninë e përmendur e radhit në vetë majën e ekonomisë vendase.