Nelt i është dhënë çmimi “Projekti logjistik i shkallës së lartë i vitit”

Nelt logistics avatar Nelt logistics 05.11.2019.

Në konferencën e këtij viti të Shoqatës Logjistike Serbe, kompanisë Nelt i është dhënë çmimi “Projekti logjistik i shkallës së lartë i vitit” për implementimin e veglës Symphony RetailAl, me të cilën sigurohet drejtimi automatik me rezervat.

Çmimin e morri Vuk Mijanoviq, manaxher i logjistikës Nelt në Serbi, i cili në këtë rast deklaroi: “Në Nelt punohet vazhdimisht në futjen e teknologjive të reja. Realizimi i suksesshëm i projektit të shpërblyer është rezultat i punës ekipore i një bashkëpunimi të jashtëzakonshëm me kompaninë Symphony, i cili traje tashmë 15 vjet. Mua më takoi nderi që të marr çmimin, por meritat për këtë i takojnë kolegëve të sektorit të planifikimit të rezervave prej teknologjisë së magazinimit. Ekipi punoi edhe në integrimin e rrjetit me futjen e softuerit Stock Symphony WMS G.O.L.D”.

Viti i tetë i konferencës rajonale e Shoqatës Logjistike Serbe është mbajtur më 5 nëntor 2019 në Beograd. Në konferencë morrën pjesë rreth 400 specialistë logjistikë kryesorë nga i gjithë rajoni.