SPIN 21 Mirënjohje për mbështetjen e ngjarjes

Nelt logistics avatar Nelt logistics 10.11.2021.

Mirënjohja iu dha Nenad Rakoçeviqit, Menaxher i Avancimit të Operacioneve të Nelt Group.

Takimi i sivjetshëm i afaristëve dhe shkencëtarëve (SPIN) u mbajt më 8 dhe 9 nëntor në ambientet e Odës Ekonomike të Serbisë me temën “Industria 4.0 – mundësitë, sfidat dhe zgjidhjet për transformimin dixhital të ekonomisë”.

Ngjarja ishte një mundësi e shkëlqyer për pjesëmarrësit që të shkëmbejnë ide, njohuri, përvoja dhe të prezantojnë mundësitë dhe zgjidhjet të cilat I ofron   Industria 4.0 për transformimin dixhital të ekonomisë vendase.

Një nga pjesëmarrësit ishte Nenad Rakoçeviq, Menaxher i Avancimit të Operacioneve të Nelt Group. Ai prezantoi projektin e Nelt’s dërgesave Digitale të inicuar në maj pas një viti përgatitje, me qëllim të  avancimit të komunikimit dhe shkëmbimit të dokumentacionit me blerësit.