Principalet e reja në Zambia

Nelt Afrika avatar Nelt Afrika 31.08.2020.

Nelt në Zambia këtë vit u bë shpërndarësi zyrtar i prodhimeve Dr.Oetker dhe Heineken.

Kompania jonë në Zambia këtë vit u bë shpërndarësi zyrtar i prodhimeve Dr.Oetker dhe Heineken të shpërndarësve të Nelt-it të prodhimeve Heineken për kanalin ModernTrade që nga prilli. Që nga korriku filloi edhe shpërndarja zyrtare e prodhimeve Dr.Oetker. Rezultatet e deritanishme të shitjeve dëshmojnë për potencialin e rëndësishëm të këtyre brendeve në tregun e Zambias.