Aleksa Shaponjiq në konferencën “Future is now”

Nelt Group avatar Nelt Group 20.11.2020.

Menaxher i Ekselencës Operacionale në Grupin Nelt

Aleksa Shaponjiq, Menaxher i Ekselencës Operacionale në Grupin Nelt, në konferencën “Future is now”, që është konferenca më e madhe e TI dhe e biznesit në rajon, foli rreth mënyrave të mbajtjes së rritjes së planifikuar në kushtet e krizës Covid-19, nevojën për inovacione dhe dixhitalizim në biznes, ndryshimet e shprehive të konsumatorëve, pashmangshmërisë së ndryshimit të modelit të shitjes “Go-To-Market”, si dhe rreth ndikimit të përgjithshëm të pandemisë në shitje.

“Jemi bërë pionierë të shitjes “omnichannel” në tregun e Serbisë në sektorin FMCG, dhe në atë mënyrë jemi siguruar që të gjitha produktet nga portofoli ynë të jenë vazhdimisht të disponueshme për konsumatorët përfundimtarë,” theksoi Aleksa.