IQOS edhe në tregun e Malit të Zi

Nelt avatar Nelt 30.06.2020.

Kompania Neregelia në këtë qershor filloi me sukses shpërndarjen e pajisjed IQOS nga portofoli Philip Morris, i cili është bazuar në teknologjinë e ngrohjes së duhanit pa tym.

Zona IQOS ndodhet në qendrën tregëtare Delta City në Podgoricë, por më shumë informacione ndodhen në site www.iqos.me.

Philip Morris, i cili vazhdimisht ndjek trendet në inovacionet, deri tani ka vënë në qarkullim IQOS në mbi 50 tregje. Pajisja tani është e disponueshme edhe në Malin e Zi në sajë të punës së përbashkët prej një viti e gjysëm dhe planifikimit të të dyja kompanive. Kjo është edhe një vërtetim i besimit të treguar ndaj Neregelisë nga ana e drejtuesve të saj.