Kolegët më të mirë në Bosnje dhe Hercegovinë për vitin 2019

Nelt Group avatar Nelt Group 20.01.2020.

Mbi bile 3.300 lavdërime kanë mbrritur në nivelin e Grupit Nelt.

Lajmet e para për fituesit e aksionit “Lavdëro kolegun”, i cili është mbajtur në nëntor dhe në dhjetor, na arrijnë nga Bosnja dhe Hercegovina, ku janë shpërblyer tre më të mirët.

 

Të punësuarit në Nelt në Bosnje dhe Hercegovinë, por veçanërisht në Sarajevën lindore, me vlerë lavdëruan njëri tjetrin dhe gjithsej shkruajtën mbi 500 lavdërime! Kur janë numëruar rezultatet, si Kolegu më i mirë i vitit 2019 u shqua Nikola Jovoviç, punëtori i magazinës.

U ndanë edhe dy çmime speciale.

Olja Lojoviç, konsulenti kryesor për logjistikën e qendrës së ekspertizës SAP, punon në Nelt 10 vjet, por për obligimet aktuale kryesisht është fokusuar në bashkëpunimin me Nelt-in në Serbi. Është Fituese e Çmimit special për kontributin në kulturën organizative për më shumë lavdërime prej tregjeve të ndryshme.

Muamer Melez, supervizor i planifikimit, i analizës dhe i biznesit të tregëtisë së jashtme, më shumë lavdërime u ka drejtuar të tjerëve duke plotësuar bile 40 fletushka! Për këtë shkak pikërisht ai fitoi Çmimin special për promovimin e spikatur të luturës së lavdërimit.

Aksioni “Lavdëro kolegun” ka arritur rekord të ri – mbi bile 3.300 lavdërime kanë mbrritur në nivelin  e Grupit Nelt.