Logo e re e Neoplantës

Nelt Group avatar Nelt Group 01.06.2021.

Fituesi i çmimit të konkursit është Dushan Kitanoviç.

Kompania jonë Neoplanta në fund të Shkurtit hapi konkursin për përzgjedhjen e modelit të ri të logos.. Në konkursin “Edhe dikur edhe sot Neoplanta është Novi Sad”, morrën pjesë mbi 250 grafist design  nga e gjithë Serbia, por perzgjedhja fituese u morr nga Leskovci.

Konkursi u shpall me rastin e përpunimit të zgjidhjes së re kreative – të logotipit të Neoplantës, me të cilin dëshironim që të forcojmë lidhjen me Novi Sadin, emërtimin latin e të cilit kompania jonë e mban me krenari.