Në Malin e Zi janë shpërblyer katër kolege

Nelt Group avatar Nelt Group 26.01.2020.

Mbi bile 3.300 lavdërime kanë mbrritur në nivelin e Grupit Nelt.

Çmimin kryesor “Kolegu më i mirë” e morrën dy kolege nga Nerelegija dhe Montemaksi. Midis 350 lavdërimeve, aq sa janë dërguar në Malin e Zi, numri më i madh i takoi Anica Brezhaninit dhe Jelena Zuleviçit.

 

Anica Brezhanin punon në Neregelijë në pozitën e teknikut të farmacisë – punëtore e magazinës në magazinën Pharma, kurse Jelena Zuleviç është anëtare e ekipit të Montemaksit, dhe punon në pozitën e administratorit të sistemit IT.

 

Në Malin e Zi janë ndarë edhe dy çmime speciale, të cilat iu dhanë Rajka Bojoviçit, Merchandiser nga Neregelija (“Çmimi special për kontributin në kulturën organizative për përgjegjësinë personale të treguar dhe kujdesin për njerëzit”) dhe Elvira Çekiçit e ekipit doganor në Montemaks (“Çmimi special për kontributin në kulturën organizative për perspektivën afatgjate të treguar dhe kujdesin për njerëzit”), e cila është edhe fituesja e vitit të kaluar.

 

Mbi bile 3.300 lavdërime kanë mbrritur në nivelin e Grupit Nelt.