Nelt-it mirënjohje për shpërndarësin më të mirë

Nelt avatar Nelt 03.03.2022.

Nelt Mozambik është shpallur për shpërndarësin më të mirë në vjetorin “Nestle East and South African Region Distributor Conference 2022”, të mbajtur më 22 shkurt nën parrullën “Accelerating the last mile”.

Nelt fitoi cmimin në kategorinë COVERAGE ACHIEVEMENT AWARD për shkallën më të lartë për mbulimin e tregut për vitin 2021 në konkurrencë prej mbi 50 distributorë aktivë prej 20 vendeve.

“Çmimi që Nelt Mozambik fitoi nga ana e principalit tonë kryesor të Nestle-it paraqer mirënjohje të veçantë që të punojmë më mirë atë që edhe është detyra jonë primare, dhe ajo është distribuimi”. Tha Rade Todoroviç, manaxheri i operacioneve dhe i shitjes për tregjet e jashtme, Nelt Mozambik.