Shpërndarja e prodhimeve Kraš në disa tregje

Nelt avatar Nelt 01.04.2021.

Kompania Krash është krijuar në vitin 1950 dhe sot është njëri nga prodhuesit më të…

Nelt portofolin e vet shpërndarës e ka zgjeruar me prodhimet e reja, duke krijuar partneritet me njërën nga kompanitë e ëmbëlsirave në rajon – me Grupin Krash. Shpërndarja filloi në territorin e Serbisë, të BeH, të Malit të Zi dhe të Shqipërisë.

Kompania jonë D Way në Serbi ndodhet në rrugën që prodhimet e principalit të ri t’i vendosë në listën e të gjithë blerësve key-account, por para së gjithash DIS, Shtampa dhe Gomex, ku Krash nuk ka qenë kurrë i pranishëm.

Në Nelt BeH me marrjen përsipër të shpërndarjes së Krash-it u bëmë lider i paprekshëm në kategorinë e prodhimeve të ëmbëlsirave në atë treg.

Përveç këtyre dy tregjeve, filluam edhe shpërndarjen e Krash-it në tregun e Malit të Zi dhe të Shqipërisë, duke e justifikuar edhe njëherë pozitën tonë lidere në rajon nëpërmjet strategjisë të bashkëpunimit me principalët në disa tregje në të njëjtën kohë.

Kompania Krash është krijuar në vitin 1950 dhe sot është njëri nga prodhuesit më të mëdhenj të ëmbëlsirave në rajon me 5 fabrika dhe rreth 2.500 punëtorë.