Digitalizacija je naše strateško opredeljenje

Nelt avatar Nelt 11.03.2022.

Autor: Aleksa Šaponjić, menadžer za digitalne proizvode Nelt Grupe

Tekst je preuzet sa portala Instore.

Poslednjih nekoliko godina, svedoci smo velikih promena i sve većih izazova u industriji robe široke potrošnje. Jedan od ključnih je sve veća fluktuacija radne snage izazvana  prelaskom u druge industrije ili odlaskom na rad u druge zemlje, što je olakšano otvaranjem granica. Takođe, neusklađenost cena stranih dobavljača u regionu dovodi do sve većeg paralelnog uvoza zbog čega se određene vrste robe  mogu nabaviti iz različitih izvora. Suočeni sa sve većom konkurencijom, dobavljači postaju zahtevniji. Dalje, makroekonomski faktori utiču na rast troškova logistike čime se smanjuje prostor za profitabilnost koju kompanije planiraju i žele da ostvare.

Sve navedeno,  uz niz drugih izazova, navodi distributere da ubrzano i kontinuirano  rade na povećanju efikasnosti, usvajanju novih znanja i optimizaciji troškova kako bi uspeli da se prilagode većim zahtevima industrije i zadovolje potrebe svojih klijenata,  dobavljača i kupaca. Jedna od neophodnosti u tom procesu jeste korišćenje novih tehnologija i novih IT rešenja.

Iako Nelt godinama ulaže u nove tehnologije i automatizaciju procesa, sada su ove investicije strateški prioritet broj 1, kako bi kompanija zadržala i dodatno ojačala poziciju vodećeg distributera u regionu. Fokus je na povećanju efikasnosti internih operacija i kreiranju najkvalitetnije usluge za klijente.  Na ovaj način u Neltu želimo da povećamo zadovoljstvo postojećih klijenata ali i da kreiramo nove vrednosti za kompaniju. Čak 60% projekata, realizovanih u Neltu tokom poslednjih pet godina,  usključivalo je  implementaciju novih rešenja u sferi digitalizacije .

Ukoliko sagledamo sektor distribucije postoji više različitih oblasti u kojima digitalizacija može da donese značajna unapređenja:

 • Procesi izmedju proizvođača/klijentana i distributera
  • Unapređenje, automatizacija i digitalizacija ključnih internih procesa
  • Pružanje tačnih i pravovremenih informacija/podataka proizvođačima/klijentima
 • Procesi izmedju ritejlera i distributera
  • Unapređenje, automatizacija i digitalizacija procesa između kupaca i distributera sa fokusom na trenutne izazove koje imaju u radu sa distributerom
  • Digitalizacija modela saradnje koja će optimizovati procese kako kod distributera, tako i kod kupaca

Pružanje tačnih i pravovremenih informacija/podataka proizvođačima/klijentima i unapredjenje i automatizacija internih procesa

Nelt odavno koristi tehnologije kao što su WMS – za upravljanje skladišnim operacijama, TMS – za upravljanje transportom, softver za upravljanje zalihama, ECM – za upravljanje donošenjem odluka, PDA uređaje – za terensku prodaju, softver za upravljanje proizvodnjom itd. Sve navedeno smatramo osnovom za opstanak i funkcionisanje u ovoj industriji te će nam za naredni periodu fokus biti na naprednijim rešenjima.

Jedna od najbitnijih planiranih investicija odnosi se na  projekat boljeg upravljanja podacima. Kompanija smo koja za sve poslovne procese u distribuciji koristi neko od IT rešenja– od nabavke robe logistike, transporta, prodaje pa do pozicioniranja na policama, i kompanija koja distribuira više desetina brendova na više desetina hiljada mesta isporuke. Jasno je da imamo zabeleženu  istoriju svih poslovnih aktivnosti i da posedujemo ogromnu količinu podataka. Modernim rečnikom mi smo „data rich company“. Međutim, mi želimo više od toga. Želimo da ove podatke koristimo na optimalniji način i da postanemo “data-driven company”- kompanija koja upravlja podacima. Cilj nam je optimizacija internih procesa, bolje i brže donošenja odluka na bazi validnih  i pravovremenih podatka, pružanje kvalitetnije usluge našim klijentima i povećanje zadovoljstva zaposlenih.

Uspostavljanjem enterprise data warehose-a, sa prikupljenim kvalitetnim podacima  iz već pomenutih sistema kao i  drugih eksternih izvora, dobićemo  jedinstvenu bazu podataka i jedan izvor istine. To treba da nam obezbedi razvoj snažnog izveštajnog sistema uz veći stepen automatizacije izveštavanja i više vremena za analizu izveštaja. Izveštavanje u realnom vremenu, bolja komunikacija među sektorima i pružanje mnoštva korisnih informacija našim klijentima, dodatna su poboljšanja koja sistem obezbeđuje. Zahvaljujući naprednim analitičkim tehnikama AI, Machine learning i kompleksnim forecasting modelima, koji na osnovu  raspoloživih podataka bolje prognoziraju buduće trendove, bićemo u poziciji da bolje razumemo naše klijente i kupce. Smatramo da će Nelt kao data driven kompanija biti sposobnija i agilnija da se prilagodi tržišnim trendovima kroz brže donošenje poslovnih odluka i brže reagovanje na promene u poslovnom okruženju.

Jedan od trendova u industriji robe široke potrošnje jeste i rast broja promocija u radnjama. Potrošači su sve zahtevniji po pitanju cene zbog čega su promocije jedan od glavnih alata distributera, dobavljača i maloprodavaca u borbi sa konkurencijom za pridobijanje kupaca. Investiranje u alat za adekvatno upravljanje promocijama, koji će koristiti naše istorijske podatke i precizno validirati promo ROI za svaku od promo aktivnosti, deo je našeg strateškog usmerenja ka digitalizaciji. Time ćemo biti u mogućnosti da bolje evaluiramo rezultate prethodnih aktivnosti kao i da adekvatnije planiramo buduće. Ovakav alat ima za cilj da pomogne i Neltu ali i našim dobavljačima da se ulaže pametnije u promocije koje su isplativije i za koje su potrošači zainteresovaniji. Takođe, očekujemo da će benefit osetiti i naši kupci kojima ćemo obezbediti promocije i pomoći im da budu konkurentniji privlačenjem većeg broja potrošača.

Nelt spada u pionire našeg regiona kada su PDA uređaji u pitanju. Njihovo korišćenje je naša svakodnevnica. Kao logičan nastavak boljeg upravljanja podacima, jedan od glavnih projekata u narednom periodu biće lansiranje naprednije verzije aplikacije za terensku prodaju. Ona će biti povezana sa centralnom bazom podatka i treba da pruži terenskim pozicijama podatke u realnom vremenu, kao i analizu njihovih kupaca. To će im pomoći u boljem razumevanju potreba a tako i povećanju zadovoljstva kupaca. Sa druge strane, sve informacije sa terena će biti korišćenje, u realnom vremenu, za analize, donošenje odluka i izveštavanje naših dobavljača o stanju na terenu. Prelazak na noviju verziju aplikacije iskoristićemo za automatizaciju svih prodajnih procesa, izveštavanje, smanjenje papirologije i administracije, povećavanje efikasnosti i zadovoljstva zaposlenih.

Neki od trendova koji, još uvek, nisu zaživeli na našem tržištu su  „Mixed Reality“ i „Image recognition“. Dok  „Mixed reality“ pomoću 3D modela pomaže u boljem planiranju aranžiranja robe na policama, bez odlaska u radnju, „Image recognition“ znatno unapređuje i ubrzava današnje aranžere robe prenoseći, jednim klikom,  podatke o stanju proizvoda na rafovima u radnjama, umesto današnjeg ručnog unosa. Ova rešenja imaju za cilj da se pravi proizvodi nađu na pravom mestu u okviru maloprodajnog objekta i da budu dostupni u pravo vreme kako bi se izbegao out of stock na polici i posledično propustila prodaja.

 

Unapređenje, automatizacija i digitalizacija procesa između kupaca i distributera sa fokusom na trenutne izazove koje imaju u radu sa distributerom

Jedan od ključnih izazova kupaca i distirbutera jeste dostava robe, uzevši u obzir deficit radne snage sa kojom se suočava cela industrija. Unapređenja u ovom delu su od krucijalne važnosti za sve interesne strane. Jedno od unapređenja u okviru dostavnog procesa jeste digitalizacija dostave koju je implementiralo par kompanija u regionu, uključujući i Nelt. Cilj digitalizacije dostave je, prevashodno, na ubrzavanju lanca snabdevanja odnosno smanjenju vremena koje se troši na prijem robe i praćenje dokumentacije. Kjučni benefiti koje kupci ostvaruju su:

 • eliminacija korektivnih dokumenata i ispravna faktura (tačna dokumentacija) prilikom prve isporuke.
 • u svakom trenutku dostupan status isporuke
 • pristup digitalnoj arhivi robnih dokumenata tj. dokumenata otpreme

Drugo značajno rešenje u ovom segmentu jeste implementacija B2B rešenja namenjenog kupcima. Trenutno, B2B rešenja nisu toliko zastupljena u FMCG industriji i većina igrača koja je uspešna na drugim trzištima uglavnom počinje od nule, što svakako nije moguće kod postojećih distributera. Uzeveši u obzir trenutnu situaciju sa paralelnim uvozom, implementacija ovog rešenja će biti veliki izazov za sve kompanije. B2B rešenje u FMCG treba da se fokusira na više oblasti u okviru saradnje ritejlera i distributera . Ključni benefiti su:

 • mogućnost kupca da poruči robu 24/7
 • sve potrebne informacije o prozvodima na jednom mestu koje kupac može preneti na krajnje potrošače
 • dostupnost celokupne dokumentacije između distributera i ritejlera (fakture, korektivna i ostala dokumenta)

Digitalizacija modela saradnje koja će optimizovati procese, kako distributera tako i kupaca

Kada govorimo  o implementaciji tehnologija u procesima između kupaca i distributera  dolazimo do nove kompleksnosti: različiti sistemi koje kompanije koriste kao i različite digitalne strategije. Unapređenje ovih procesa je izuzetno kompleksno i mora uključivati, pre svega, partnerski odnos kompanija kako bi došlo do optimizacije procesa. Jedno od ključnih unapređenja u ovim procesima jeste elektronska razmena dokumentacije (EDI) koja se odnosi na procese prilikom poručivanja kao i na procese prilikom dostave/prijema robe i fakturisanja. Opšte je poznato da danas svi veći ritejleri koriste svoje sisteme prilikom poručivanja robe a naravno i distributeri. Tako se kreira “dupli posao” za one koji rade na terenu (poslovođe i prodavce) jer se jedna porudžbina unosi u dva različita sistema. EDI razmena optimizuje ovaj proces jer omogućava da se informacija unosi samo u jedan sistem nakon čega nalazi put do oba. Sve ostale razmene dokumentacije su posledično automatizovane. Ovo unapređenje ne kreira benefit samo za prodajni sektor već i za sektore logistike i finansija.

Digitalizacija u okviru distribucije, iako dosta razvijena, i dalje nije široko primenjena. Razlog je veliki broj kupaca/klijenata koji imaju različite potrebe. Brza i efikasna implementacija koja će biti usmerena na potrebe svih uključenih interesnih strana i koja će uključivati dugoročni plan, omogućiće kompanijama da steknu dodatnu vrednost u odnosu na svoje konkurente i omogućiće im brže širenje na tržištima u regionu.