O nama

Današnji dobri rezultati Nelta zasnivaju se na odgovornosti i poverenju koje je kompanija gradila tokom 30 godina posvećenog i profesionalnog rada. Zahvaljujući partnerskom odnosu sa stejkholderima, kao i etičkim i strateškim smernicama kojima se rukovodi, Nelt je prepoznat kao prvi izbor svetskih kompanija u pružanju usluga u distribuciji i logistici.

5.000+ zaposlenih

12 tržišta

80+ principala

100+ klijenata u logistici

NAŠA VIZIJA I VREDNOSTI

„Mi smo kompanija BROJ JEDAN u primeni potpunih rešenja u distribuciji i logističkim uslugama.”

Kroz isporuku visokokvalitetnih proizvoda, na najbezbedniji i najbrži način poboljšavamo kvalitet života ljudi u na tržištima na kojima poslujemo u Jugoistočnoj Evropi i podsaharskoj Africi.

U svom radu, oslanjamo se na pobednički mentalitet, inovativnost, ličnu odgovornost, dugoročnu perspektivu i brigu o zaposlenima. Koristimo savremene tehnologije, i gradimo dugoročne partnerske odnose sa globalnim liderima u adekvatnim poljima poslovanja.